നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » TAAPSEE PANNU COMPLAINTS ABOUT HIGH ELECTRICITY BILL

    Power Bill Shock| ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഷോക്കേറ്റ് തപ്സി പാനുവും; ജൂൺ മാസത്തെ ബില്ല് കണ്ട് കണ്ണു തള്ളി താരം

    ഇത്രയധികം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില തെറ്റായ ഉപകരണങ്ങളാണോ എന്നാണ് താപ്സിയുടെ പരിഹാസം.

    )}