നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » THIRUVANANTHAPURAM CORPORATION SUSPENDED THE LICENSE OF POTHYS AND RAMACHANDRAN SUPER MARKETS

    Covid 19| പോത്തീസ്, രാമചന്ദ്രൻ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കൽ; നിയമലംഘകർക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ്

    രാമചന്ദ്രൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ എൺപതിലധികം ജീവനക്കാർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.

    )}