നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » FAMILY WISHES PARVATHY JAYARAM ON HER BIRTHDAY

    Happy Birthday Parvathy Jayaram | ജയറാമിന്റെ അച്ചു, കണ്ണന്റെയും ചക്കിയുടെയും അമ്മ; പാർവതിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസയുമായി കുടുംബം

    Family wishes Parvathy Jayaram on her birthday | ജയറാമിന്റെയും മക്കളുടെയും മനസ്സിലെ പാർവതിയുടെ മുഖം അവർ നൽകിയ പിറന്നാൾ ആശംസയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു

    )}