നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES PRITHVIRAJ IS SO INTENSE IN THE PHOTOS FROM THE SETS OF KADUVA

    Prithviraj in Kaduva | മാസ്സ് ലുക്കിൽ പൃഥ്വിരാജ്; 'കടുവ'യിലെ ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

    Prithviraj is so intense in the photos from the sets of Kaduva | കടുവാക്കുന്നേൽ കുറുവച്ചനായുള്ള പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലുക്ക് പുറത്ത്

    )}