നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES SHALU KURIAN REACTS TO A VULGAR COMMENT POSTED UNDER HER PHOTO

    'കുറച്ചു കുറച്ചൂടെ?' ഫോട്ടോക്ക് കീഴിലെ അശ്‌ളീല കമന്റിന് മറുപടിയുമായി നടി ശാലു കുര്യൻ

    Shalu Kurian reacts to a vulgar comment posted under her photo | അശ്‌ളീല കമന്റ്‌ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവന് കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടിയുമായി ശാലു