നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RANJINI HARIDAS SHARES THE SAD NEWS OF HER GRANDMA DEMISE

    Ranjini Haridas | തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനം വിയോഗ ദുഃഖത്തിൽ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്; ഹൃദയ സ്പർശിയായ പോസ്റ്റുമായി രഞ്ജിനി

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം പുലർച്ചെയാണ് രഞ്ജിനിയെ തേടി ആ ദുഃഖ വാർത്തയെത്തിയത്. ഇനിയും നടുക്കം വിട്ടൊഴിയാതെ രഞ്ജിനി

    )}