നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » CRYPTOCURRENCIES FALL TODAY AFTER GOVERNMENT PLANS TO BRING CRYPTO BILL GH

    Cryptocurrency | ക്രിപ്റ്റോ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം; ബിറ്റ്‌കോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളുടെ വിലയിടിഞ്ഞു

    ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ചില ഇളവുകളോടെ, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്വകാര്യ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളെയും നിരോധിക്കുന്ന ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും.

    )}