'ഇന്ത്യയിലേപ്പോലെ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സൗദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പറ്റില്ല'

Kerala17:04 PM January 28, 2023

ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നില്ലെന്നും പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്‌ല്യാർ

News18 Malayalam

ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നില്ലെന്നും പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്‌ല്യാർ

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories