നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » COVID 19 CONFIRMS TO MINISTERS PERSONAL STAFF MEMBER

    Covid 19 | സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിയുടെ പി.എയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

    ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന ബന്ധുവിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതോടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പി.എയ്ക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയത്

    )}