നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES INDRAJITH OR PRITHVIRAJ WHO HAD THE OPPORTUNITY TO SCREEN SHARE SPACE WITH DAD SUKUMARAN

    Prithviraj Sukumaran | അച്ഛൻ സുകുമാരനൊപ്പം സിനിമയിൽ വേഷമിട്ട മകൻ ഇന്ദ്രജിത്തോ പൃഥ്വിരാജോ?

    Indrajith or Prithviraj? Who had the opportunity to screen share space with dad Sukumaran? | 1986ലാണ് ഈ അപൂർവ അച്ഛൻ-മകൻ കോമ്പിനേഷൻ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തിയത്

    )}