നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » STAR COUPLE AMBILI DEVI AND ADITHYAN JAYAN CELEBRATES NOOLUKETTU CEREMONY OF THEIR NEWBORN BABY

    അമ്പിളിയുടെയും ആദിത്യന്റെയും മകന് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന പേര്

    ആദിത്യന്റെ വല്യച്ഛനും അനശ്വരനടനുമായ ജയന്റെ പേരും മകന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്...

    )}