നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » MAHARASHTRA ASSEMBLY ELECTION RESULT PARTY WISE COMPARISON

    മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കക്ഷി നില ഇങ്ങനെ; കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ചത് സഖ്യങ്ങൾ

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സഖ്യമായാണ് ശിവസേനയും ബിജെപിയും മത്സരിച്ചത്. ഫലം വന്നപ്പോൾ സഖ്യത്തിന് 161 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ബിജെപിക്ക് 105 സീറ്റും ശിവസേനയ്ക്ക് 56 സീറ്റും.