നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » DURING FESTIVAL ELEPHANT KILLED MAHOUT IN THRISSUR TV SUN

    ഉത്സവത്തിനിടെ ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു

    തുടയിലും നെഞ്ചിലും കുത്തേറ്റ പാപ്പാനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു (റിപ്പോർട്ട്: സുവി വിശ്വനാഥ്)

    )}