നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ELEPHANT THECHIKOTKAVU RAMACHANDRAN WILL NOT BE PRESENT FOR THRISSUR POORAM IN THIS YEAR

    ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് തെച്ചിക്കോട്ട്കാവ് രാമചന്ദ്രനില്ല; തെക്കേഗോപുര നട തുറക്കുന്നത് എറണാകുളം ശിവകുമാര്‍

    നെയ്തലക്കാവ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ പൂരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.

    )}