നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEART ATTACK FOUR UNKNOWN SYMPTOMS OF SILENT ATTACK

    Heart Attack | സൈലന്‍റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമോ? അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ 4 ലക്ഷണങ്ങൾ

    അസഹനീയമായ നെഞ്ചുവേദന ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്, പക്ഷേ നെഞ്ചിൽ വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാതെയും അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം

    )}