Home » photogallery » life » TENNIS BALL TRICK FOR SNORING

പങ്കാളിയുടെ കൂർക്കംവലി കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടമായോ? ടെന്നീസ് ബോൾ കൊണ്ടൊരു സൂത്രമുണ്ട്!

നമ്മുടെ കിടത്തവും കൂർക്കം വലിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് സോഫി ബോസ്റ്റോക് പറയുന്നത്.