നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » HISTORIC VICTORY IN GABA SEE THE PROUD MOMENTS

    Victory in Gabba| ഗാബയിലെ ചരിത്ര വിജയം; അഭിമാന നിമിഷങ്ങൾ കാണാം

    ഗാബയിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റിനെ ഓസ്ട്രേലിയയെ തകർത്താണ് ഇന്ത്യ ചരിത്ര വിജയം നേടിയത്.