നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NEHA KAKKAR ROHANPREET SINGHS ROKA CEREMONY PICTURES ARE BREAKING THE INTERNET TRANSPG

    വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങി ഗായിക നേഹ കക്കർ; ഗായകൻ റോഹൻപ്രീതുമായുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു

    ഒക്ടോബർ 26നാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ വച്ചാകും വിവാഹം

    )}