നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » CELEBRATE VALENTINE S DAY IN CORONA S TIME GIVE SUCH GIFTS TO YOUR PARTNER

    Happy Valentines Day| ഇന്ന് പ്രണയദിനം; കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രണയദിനം എങ്ങനെ സ്പെഷ്യലാക്കാം

    Valentine's Day 2021: കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് പുതിയ ചില വഴികൾ എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് കൂടാ. ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ പ്രണയദിനം മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയും.

    )}